Thứ Sáu, 14 - 06 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

TIN TỨC SỰ KIỆN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Cập nhật Thứ Sáu, 26 04 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 

     Vào lúc 08h30 ngày 25/4/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội có 23 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 2.550.000 cổ phần đạt tỉ lệ 100%.

     Đại hội đã thông qua chương trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa, Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thống nhất 100% thông qua các nội dung.

     Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024:

 

 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024

Bà Phạm Mỹ Khánh tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, thông qua thể lệ làm việc và nhân sự của Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban kiểm phiếu.

 

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024 

Thông qua Chương trình Đại hội, ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT trình bày và điều khiển đại hội.

 

 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024

Ông Ngô Văn Định - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 2024; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2024.

 

 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024

 

Ông Lê Văn Long - Kế toán trưởng Công ty báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Thông qua tờ trình chế độ thù lao HĐQT và BKS năm 2024; Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2024.


Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024

Ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2023.

 


Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024

Ông Phạm Huy Hoàng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, của Tổng Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá của BKS và của từng kiểm soát viên năm 2023; Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và mức cổ tức năm 2023.

 

 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024

Ông Nguyễn Lý Minh Quân - Phó Tổng giám đốc Công ty thông qua tờ trình kế hoạch đầu tư năm 2024.

 

      Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024

   

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024 

Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội do ông Trần Huy Hoàng - Chủ tịch HĐQT chủ trì.

 

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024

 

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024            

Các cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

 


Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Khai thác bến xe và Dịch vụ vận tải Khánh Hòa năm 2024

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

 

T.T 


Các tin tức khác:
 • LỄ GẶP MẶT ĐẦU NĂM GIÁP THÌN 2024 - (17-02-2024)
 • CHÚC TẾT VÀ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHỤC VỤ TẾT GIÁP THÌN - (17-02-2024)
 • Kính chúc Quý khách năm mới AN KHANG THỊNH VƯỢNG – THƯỢNG LỘ BÌNH AN - VẠN SỰ NHƯ Ý - (10-02-2024)
 • ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP KHÁNH HOÀ THĂM VÀ CHÚC TẾT CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HOÀ - (26-01-2024)
 • CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024 - (31-12-2023)
 • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - (14-11-2023)
 • KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM (20/10/1930 - 20/10/2023) - (21-10-2023)
 • THAM QUAN DU LỊCH 2023 - (14-10-2023)
 • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - (13-10-2023)
 • HỘI THAO CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2023, CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10/2023. - (12-10-2023)
 • NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 78 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM THÀNH CÔNG VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 - (01-09-2023)
 • LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG BẾN XE LIÊN TỈNH PHÍA NAM - (15-08-2023)
 • HỘI THAO CHÀO MỪNG 94 NĂM NGÀY THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (28/7/1929 - 28/7/2023) - (07-08-2023)
 • LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI - (05-08-2023)
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2023 - (28-07-2023)
 • LỄ RA MẮT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH - CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HOÀ - (27-07-2023)
 • HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 - KHỐI THI ĐUA CÁC DOANH NGHIỆP (KHỐI 1) - (26-07-2023)
 • LIÊN HOAN MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 01/06 - (02-06-2023)
 • ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CP KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2023-2028 - (24-04-2023)
 • ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 - (14-04-2023)
 • Chúc Mừng Năm Mới 2023 An Khang Thịnh Vượng 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023