Chủ Nhật, 14 - 07 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

Chính sách chất lượng

Với Công ty CP Khai thác Bến xe và Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa chất lượng luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Phương châm phục vụ của Công ty chúng tôi là:

 

Công  ty  chúng  tôi  đã,  đang  và  sẽ  làm  hết  sức  mình cho CHẤT LƯỢNG.  Để  thực  hiện  mục  tiêu  chất  lượng Công ty cam kết:

1/ Thực hiện nghiêm luật pháp và các qui định của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, UBND Tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là các qui định về hoạt động vận tải và Bến xe.

2/ Xây dựng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm công tác tổ chức, quản lý và phục vụ đạt năng suất, chất lượng, hiệu quả đề ra.

3/ Bảo đảm mọi cán bộ, chuyên viên, công nhân viên trong Công ty được đào tạo, bồi dưỡng thích hợp để có đủ năng lực cần thiết thực hiện công việc, tăng cường sự hợp tác của mọi thành viên để cùng phát triển tiến bộ.

Chúc Mừng Năm Mới 2023 An Khang Thịnh Vượng 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023