Thứ Sáu, 14 - 06 - 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC BẾN XE VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI KHÁNH HÒA KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH: "THƯỢNG LỘ BÌNH AN"              

Đăng nhập nội bộ

Liên kết website

CHỌN TUYẾN XE


TUYẾN LIÊN TỈNH
 • Tuyến xe Nha Trang-Tp HCM: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Hà Nội: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Vũng Tàu: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Buôn Mê Thuộc: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Tuy Hòa: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Phù Cát: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Qui Nhơn: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Đà Lạt: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Bảo Lộc: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Huế: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Đà Nẵng: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Phan Rang: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Phan Thiết: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Liên Hương: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Hàm Tân: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Kom Tum: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Gia Lai: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Đăc Nông: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Quảng Nam: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Chí Thạnh: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Sông Cầu: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-La Hai: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Sông Hinh: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Phú Lâm: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Bồng Sơn: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Cam Ranh-Tp HCM: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Cam Ranh-Đồng Nai: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Cam Ranh-Phan Rang: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Cam Ranh-Tuy Hòa: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Cam Ranh-Quy Nhơn: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Cam Ranh-Bồng Sơn: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Cam Ranh-Phù Cát : [Chi tiết]
 • Tuyến xe Ninh Hòa-Tp HCM: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Cần thơ: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Ayunpa: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Quảng Ngãi: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Ninh Hòa-BMT: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Buôn Hồ: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha trang-Phước An: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Nhiễu Giang: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Cam Ranh-Gia Lai: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Ninh Hòa-EAHLEO: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Ninh Hòa-EA.KAR: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Ninh Hòa-Phước An: [Chi tiết]


 • TUYẾN NỘI TỈNH
 • Tuyến xe Nha Trang-Cam Ranh: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Ninh Hòa: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Dục Mỹ: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Ninh Thủy: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Ninh Phước: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Ninh Trang: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Ninh Diêm: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Ninh Hải: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Vạn Giã: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Nha Trang-Tu Bông: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Cam Ranh-Nha Trang: [Chi tiết]
 • Tuyến xe Ninh Hòa-Nha Trang: [Chi tiết]

 • Chúc Mừng Năm Mới 2023 An Khang Thịnh Vượng 2023 Chúc Mừng Năm Mới 2023